Ogłoszenia o zamówieniach


Data Publikacji Opis postępowania  organizowanego przez  Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach:
2023.07.07 Ogłoszenie o zamówieniu na inspektorów nadzoru geodezyjnego 2 powiatów  Związku. Dokumentacja
Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru geodezyjnego powiatów hajnowskiego oraz wysokomazowieckiego. Zamówienie opublikowano także w Bazie Konkurencyjności.
Id:165194
Numer:2023-53000-165194
plik PDF
pliki 7z (docx i pdf)
Baza Konkurencyj
-ności
2023.07.18 Informacja o wynikach postępowania plik PDF
_______________________________________________________________________________
2021.08.03 Ogłoszenie o zamówieniu na koordynatora powiatowego nr 6 (Związek Powiatów Województwa Podlaskiego) Dokumentacja
Pełnienie funkcji koordynatora powiatowego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dla powiatu białostockiego.
Numer referencyjny: ZPWP.272.3.2021
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2021.08.10 Informacja o kwocie, którą ZPWP zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. plik PDF
2021.08.11 Informacja z otwarcia ofert. plik PDF
2021.09.03 Informacja o wynikach postępowania - Białystok
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2021.04.14 Ogłoszenie o zamówieniu na koordynatora powiatowego nr 5 (Związek Powiatów Województwa Podlaskiego) Dokumentacja
Pełnienie funkcji koordynatora powiatowego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych –modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dla 4 powiatów województwa podlaskiego.
Numer referencyjny: ZPWP.272.2.2021
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
_______________________________________________________________________________
2021.04.22 ZPWP, jako zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) informuje o kwocie, którązamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. plik PDF
2021.04.23 Informacja z otwarcia ofert
plik PDF
2021.06.09 Informacja o wynikach postępowania - zadanie 1
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2020.11.23 Ogłoszenie o zamówieniu na koordynatora powiatowego nr 4 (Związek Powiatów Województwa Podlaskiego) Dokumentacja
Pełnienie funkcji koordynatora powiatowego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych –modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dla 4 powiatów województwa podlaskiego.
Numer referencyjny: ZPWP.272.10.2020
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2020.12.02 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik PDF
2020.12.02 zmiana terminu składania ofert plik PDF
2020.12.04 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik PDF
2020.12.04 zmiana terminu składania ofert plik PDF
2020.12.07 Odpowiedzi na pytania do SIWZ plik PDF
2020.12.09 Informacja z otwarcia ofert
plik PDF
2020.12.22 Informacja o unieważnieniu postępowania - zad. 2, 3 i 4
plik PDF
2021.02.24 Informacja o unieważnieniu postępowania - zad. 1
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2020.10.15 Ogłoszenie o zamówieniu na koordynatora powiatowego nr 3 (Związek Powiatów Województwa Podlaskiego) Dokumentacja
Pełnienie funkcji koordynatora powiatowego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dla 5 powiatów województwa podlaskiego.
Numer referencyjny: ZPWP.272.9.2020
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2020.10.23 Informacja z otwarcia ofert w  postępowaniu plik PDF
2020.11.19 Informacja o unieważnieniu ofert - zadania 1-4 plik PDF
2020.11.29 Informacja o wyniku postępowania - zadanie 5 plik PDF
_______________________________________________________________________________
2020.09.07 Ogłoszenie o zamówieniu na koordynatora powiatowego (Związek Powiatów Województwa Podlaskiego) Dokumentacja
Pełnienie funkcji koordynatora powiatowego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dla 3 powiatów województwa podlaskiego.
Numer referencyjny: ZPWP.272.8.2020
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2020.09.16 Informacja z otwarcia ofert  plik PDF
2020.09.21 Unieważnienie postępowania plik PDF
_______________________________________________________________________________
2020.07.30 Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym (Powiat Łomżyński). Dokumentacja
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskim
Numer referencyjny: ZPWP.272.7.2020
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2020.09.02 Informacja z otwarcia ofert  plik PDF
2020.10.15 Informacja o wyniku postępowania plik PDF
_______________________________________________________________________________
2020.07.14 Ogłoszenie o zamówieniu na koordynatora powiatowego (Związek Powiatów Województwa Podlaskiego) Dokumentacja
Pełnienie funkcji koordynatora powiatowego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dla 14 powiatów województwa podlaskiego.
Numer referencyjny: ZPWP.272.6.2020
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2020.07.20 Zmiana treści SIWZ na pełnienie funkcji koordynatora. plik PDF
2020.07.21 Zmiana druga treści SIWZ na funkcję koordynatora. plik PDF
2020.07.24 Informacja z otwarcia ofert  na funkcję koordynatora. plik PDF
2020.09.07 Unieważnienie postępowania - zadania 4, 9, 14 plik PDF
2020.09.07 Roztrzygnięcie postępowania - zadania 1, 6, 7, 11, 12 plik PDF
2020.09.29 Roztrzygnięcie postępowania - zadania 3, 5, 8, 13 plik PDF
2020.10.15 Unieważnienie postępowania - zadania 2, 10 plik PDF
_______________________________________________________________________________
2020.04.01 Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym (Powiat Sokólski). Dokumentacja
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 95 obrębów ewidencyjnych w powiecie sokólskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.4.2020
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2020.05.06 Informacja z otwarcia ofert  plik PDF
2020.06.29 Informacja - roztrzygnięcie postępowania plik PDF
_______________________________________________________________________________
2020.03.30 Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji  inspektora nadzoru dla powiatów Związku. Dokumentacja
Wykonanie usługi nadzoru nad pracami geodezyjnymi dotyczącymi modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 13 powiatów województwa podlaskiego..
Numer referencyjny: ZPWP.272.5.2020
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2020.04.08 Informacja z otwarcia ofert  plik PDF
2020.05.19 Inspektorzy - rozstrzygnięcie postępowania plik PDF
_______________________________________________________________________________
2020.03.27 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiaty Łomżyński i Wysokomazowiecki). Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenuGESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskim i wysokomazowieckim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.3.2020
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2020.04.06 Odpowiedzi na pytania pliki PDF
2020.04.23 Odpowiedzi na pytania 2 pliki PDF
2020.04.30 Informacja z otwarcia ofert 
pliki PDF
2020.06.10 Informacja o odrzuceniu oferty
pliki PDF
2020.06.10 Informacja o unieważnieniu pozstępowania - zadania 2 i 3
pliki PDF
2020.07.03 Informacja o wyniku pozstępowania - zadania 1 i 4-8
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2020.02.10 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Sokólski). Dokumentacja
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 95 obrębów ewidencyjnych zobszaru 3 jednostek ewidencyjnych w powiecie sokólskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.1.2020
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2020.03.16 Informacja z otwarca ofert w postępowaniu
pliki PDF
2020.03.27 Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu
pliki PDF
2020.03.27 Informacja o unieważnieniu postępowania
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.12.06 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Białostocki). Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenuGESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.15.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2020.01.10 Informacja z otwarca ofert w postępowaniu
pliki PDF
2020.03.23 Informacja o wyniku postępowania
pliki PDF
2020.03.30 Informacja o wyniku postępowania - zadanie 4
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.11.29 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Siemiatycki). Dokumentacja
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 47 obrębów ewidencyjnych w powiecie siemiatyckim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.14.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2020.01.03 Informacja z otwarca ofert w postępowaniu
pliki PDF
2020.02.11 Informacja o wyniku postępowania
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.11.29 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Sokólski). Dokumentacja
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 95 obrębów ewidencyjnych w powiecie sokólskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.13.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2020.01.03 Informacja z otwarca ofert w postępowaniu
pliki PDF
2020.01.24 Informacja o unieważnieniu postępowania
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.08.22 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Hajnowski). Dokumentacja
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 97 obrębów ewidencyjnych zobszaru 5 jednostek ewidencyjnych w powiecie hajnowskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.12.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2019.09.26 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu
pliki PDF
2020.01.15 Informacja o wyniku postępowania przetargowego
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.07.22 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Łomżyński). Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenuGESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskim..
Numer referencyjny: ZPWP.272.11.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2019.07.24 Informacja o zmianie treści SIWZ  pliki PDF
2019.08.19 Informacja o zmianie treści SIWZ  pliki PDF
2019.08.21 Odpowiedzi na pytania pliki PDF
2019.09.04 Informacja z otwarca ofert w postępowaniu
pliki PDF
2019.11.13 Informacja o odrzuceniu oferty na zadania 6-8
pliki PDF
2019.11.13 Informacja o odrzuceniu oferty na zadania 6-11
pliki PDF
2019.11.13 Informacja o odrzuceniu oferty na zadanie 8
pliki PDF
2019.11.21 Informacja o odrzuceniu oferty na zadanie 7, 8, 11
pliki PDF
2019.12.16 Informacja o unieważnieniu postępowania - zadania 2-7 i 10
pliki PDF
2020.01.16 Informacja o wyniku postępowania - zadania 1, 8, 9, 11
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.07.11 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Wysokomazowiecki). Dokumentacja
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 202 obrębów ewidencyjnych w powiecie wysokomazowieckim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.10.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2019.08.14 Informacja z otwarca ofert w postępowaniu
pliki PDF
2019.10.10 Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie 7
pliki PDF
2019.12.06 Informacja o wyniku postępowania - zadania 1, 2, 4-6
pliki PDF
2019.12.12 Informacja o wyniku postępowania - zadanie 3
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.06.26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Moniecki). Dokumentacja
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 29 obrębów ewidencyjnych w powiecie monieckim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.9.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2019.07.31 Informacja z otwarca ofert w postępowaniu
pliki PDF
2019.09.04 Informacja o wyniku postępowania
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.06.26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Hajnowski). Dokumentacja
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 97 obrębów ewidencyjnych w powiecie hajnowskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.8.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2019.07.31 Informacja z otwarca ofert w postępowaniu
pliki PDF
2019.08.07 Informacja o  unieważnieniu postępowania
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.06.14 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Siemiatycki). Dokumentacja
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 47 obrębów ewidencyjnych w powiecie siemiatyckim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.7.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2019.07.19 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu
pliki PDF
2019.07.22 Informacja o unieważnieniu postępowania
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.05.31 Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji  inspektora nadzoru dla powiatów Związku. Dokumentacja
Wykonanie usługi nadzoru nad pracami geodezyjnymi dotyczącymi modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 13 powiatów województwa podlaskiego oraz utworzenia baz danych BDOT500 w powiecie bielskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.6.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2019.06.06 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2019.06.14 Informacja o zmianie w ogłoszeniu pliki PDF
2019.06.14 Informacja o zmianie SIWZ (termin składania ofert) pliki PDF
2019.06.18 Informacja o ujednoliceniu SIWZ pliki PDF
2019.06.18 Ujednolicona SIWZ na pełnienie funkcji inspektora pliki PDF
2019.06.28 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu
pliki PDF
2019.07.01 Informacja o unieważnieniu postępowania
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.05.28 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Sokólski) Dokumentacja
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 157 obrębów ewidencyjnych w powiecie sokólskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.5.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2019.07.01 Informacja z otwarca ofert w postępowaniu
pliki PDF
2019.07.31 Informacja o wyniku w postępowaniu
pliki PDF
2019.08.30 Informacja o wyniku w postępowaniu
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.04.16 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Białostocki) Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.4.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2019.05.20 Informacja z otwarcia ofert
pliki PDF
2019.06.18 Informacja o wykluczeniu oferty
pliki PDF
2019.07.10 Informacja o wyniku postępowania przetargowego
pliki PDF
2019.07.24 Informacja o odrzuceniu oferty
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.03.07 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Sokólski) Dokumentacja
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 157 obrębów ewidencyjnych w powiecie sokólskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.3.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2019.04.11 Informacja z otwarcia ofert
pliki PDF
2019.05.07 Informacja o odrzuceniu oferty
pliki PDF
2019.05.20 Informacja o odrzuceniu oferty
pliki PDF
2019.05.20 Informacja o unieważnieniu postępowania
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.03.04 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat  Wyskomazowiecki) Dokumentacja
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 202 obrębów ewidencyjnych w powiecie wysokomazowieckim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.2.2019
plik PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2019.04.03 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2019.04.03 Odpowiedź na pytanie pliki PDF
2019.04.10 Informacja o zmianie w ogłoszeniu pliki PDF
2019.04.12 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2019.05.10 Informacja z otwarcia ofert
pliki PDF
2019.05.23 Informacja o odrzuceniu oferty
pliki PDF
2019.06.26 Informacja o wynikach postępowania
pliki PDF
2019.07.01 Informacja o unieważnieniu postępowania
pliki PDF
_______________________________________________________________________________
2019.01.02 Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji  inspektora nadzoru dla każdego z 14 powiatów Dokumentacja
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora wykonującego nadzór nad pracami geodezyjnymi związanymi z utworzeniem baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz cyfryzacją zasobu geodezyjnego dla 14 powiatów województwa podlaskiego.
Zamówienie podzielone jest na części. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
plik PDF
2019.02.05 Informacja o wynikach postępowania 
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.08.06 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Kolneński): Dokumentacja
Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego orazmodernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie kolneńskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.19.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2018.08.14 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.14 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.14 Odpowiedź na pytanie pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.09.21 Informacja z otwarcia ofert plik PDF
2018.12.14 Informacja o wynikach postępowania 
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.08.06 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Sejneński): Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie sejneńskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.18.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2018.08.13 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.13 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.09.04 Odpowiedź na pytania pliki PDF
2018.09.18 Informacja z otwarcia ofert plik PDF
2018.12.06 Informacja o wynikach postępowania
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.08.06 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Suwalski): Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie suwalskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.17.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2018.08.13 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.13 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.09.18 Informacja z otwarcia ofert plik PDF
2018.12.03 Informacja o wynikach postępowania
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.08.06 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Hajnowski): Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie hajnowskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.15.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2018.08.14 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.14 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.14 Odpowiedź na pytanie pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.09.21 Informacja z otwarcia ofert plik PDF
2018.12.14 Informacja o wynikach postępowania - zadania 1-4 i 6-16
plik PDF
2018.12.27 Informacja o wynikach postępowania - zadanie 5
plik PDF
2019.04.10 Informacja o unieważnieniu - zadania 1, 2, 3, 4, 6,  7
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.08.03 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Augustowski): Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie augustowskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.9.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2018.08.14 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.14 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.09.13 Informacja z otwarcia ofert plik PDF
2018.12.04 Informacja o wynikach postępowania
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.08.03 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Grajewski): Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków wpowiecie grajewskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.13.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2018.08.14 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.14 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.14 Odpowiedź na pytanie pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.09.17 Informacja z otwarcia ofert plik PDF
2018.12.12 Informacja o wynikach postępowania 
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.08.03 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Zambrowski): Dokumentacja
Utworzenie baz danych BDOT500 wraz z przeliczeniem wysokości punktów osnowy oraz cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie zambrowskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.12.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)
2018.08.13 Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ wzór w formacie XML pliki 7z
2018.08.14 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.14 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.14 Odpowiedź na pytanie pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.09.18 Informacja z otwarcia ofert plik PDF
2018.12.12 Informacja o wynikach postępowania 
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.08.01 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Łomżyński): Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.14.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)

2018.08.14 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.14 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.14 Odpowiedź na pytanie pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedzi na pytania pliki PDF
2018.09.12 Informacja z otwarcia ofert plik PDF
2018.12.12 Informacja o wynikach postępowania - zadania 2,3,5,9 i 11
plik PDF
2019.04.10 Informacja o unieważnieniu - zadania 3
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.07.30 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Sokólski): Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie sokólskim
Numer referencyjny: ZPWP.272.16.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)

2018.08.09 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.09 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.14 Odpowiedź na pytanie pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.09.10 Informacja z otwarcia ofert plik PDF
2018.11.29 Informacja o wynikach postępowania - zadania 12 - 22
plik PDF
2019.04.10 Informacja o unieważnieniu - zadania 3, 4, 5
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.07.30 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Moniecki): Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie monieckim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.10.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)

2018.08.09 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.09 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.14 Odpowiedź na pytanie pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.09.11 Informacja z otwarcia ofert
plik PDF
2018.12.10 Informacja o wynikach postępowania - zadania 3-5 i 7-13
plik PDF
2019.04.10 Informacja o unieważnieniu - zadania 3, 4, 5
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.07.27 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Białostocki): Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.11.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)

2018.08.09 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.09 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.09.11 Informacja z otwarcia ofert
plik PDF
2018.11.29 Informacja o wynikach postępowania - zadania 2,  7 i 13
plik PDF
2019.04.10 Informacja o unieważnieniu - zadania 2, 7
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.07.23 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Bielski): Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 dla 63 obrębów ewidencyjnych oraz modernizacjaewidencji gruntów i budynków dla 51 obrębów ewidencyjnych w powiecie bielskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.8.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)

2018.08.09 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.09 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.14 Odpowiedź na pytanie pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.09.03 Informacja z otwarcia ofert
plik PDF
2018.11.27 Informacja o wynikach postępowania
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.07.04 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Siemiatycki): Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 dla 94 obrębów ewidencyjnych oraz modernizacjaewidencji gruntów i budynków dla 63 obrębów ewidencyjnych w powiecie siemiatyckim
Numer referencyjny: ZPWP.272.6.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)

2018.07.20 Informacja o zmianie ogłoszenia  pliki PDF
2018.07.20 informacja o zmianie SIWZ  pliki PDF
2018.08.06 Odpowiedzi na pytania  pliki PDF
2018.08.09 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.09 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.14 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.08.30 Informacja z otwarcia ofert plik PDF
2018.11.08 Informacja o wynikach postępowania
plik PDF
2019.04.10 Informacja o unieważnieniu - zadania 1, 2, 7
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.07.04 Ogłoszenie o przetargu (Powiat Wysokomazowiecki): Dokumentacja
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 dla 35 obrębów ewidencyjnych oraz modernizacjaewidencji gruntów i budynków dla 202 obrębów ewidencyjnych w powiecie wysokomazowieckim
Numer referencyjny: ZPWP.272.5.2018
pliki PDF
pliki 7z (opz i siwz)

2018.07.20 Informacja o zmianie ogłoszenia  pliki PDF
2018.07.20 Informacja o zmianie SIWZ  pliki PDF
2018.08.09 Informacja o sprostowaniu ogłoszenia pliki PDF
2018.08.09 Informacja o zmianie SIWZ pliki PDF
2018.08.14 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.08.22 Odpowiedź na pytanie  pliki PDF
2018.08.30 Informacja z otwarcia ofert
plik PDF
2018.10.25 Informacja o wynikach postępowania
plik PDF
_______________________________________________________________________________
2018.04.30 Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPWP.272.4.2018 z dnia 30.04.2018 r.  . dalej zwane OoZ: Dokumentacja
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy oraz w oparciu
o postanowienia niniejszego ogłoszenia.

„Kompleksowe usługi wspierające koordynację i rozliczanie projektu realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego”

o wartości zamówienia poniżej 750 000 euro
pliki PDF
pliki DOC
Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze

Informacja o udzieleniu zamówienia
_______________________________________________________________________________
2018.03.20 Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPWP.272.3.2018 z dnia 20.03.2018 r.  . dalej zwane OoZ: Dokumentacja
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy oraz w oparciu
o postanowienia niniejszego ogłoszenia.

„Kompleksowe usługi wspierające koordynację i rozliczanie projektu realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego”

o wartości zamówienia poniżej 750 000 euro
pliki PDF
pliki DOC
Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze

Informacja o unieważnieniu
_______________________________________________________________________________
2018.03.13 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.03.2018 r. dalej zwane OoZ:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy oraz w oparciu
o postanowienia niniejszego ogłoszenia.

„Kompleksowe usługi wspierające koordynację i rozliczanie projektu realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego”

o wartości zamówienia poniżej 750 000 euro
Dokumentacja Informacja o wyborze

O projekcie

Fisza
Fisza projeku w trybie pozakonkursowym

Wniosek
Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek uaktualniony
Uaktualniony wniosek o dofinansowanie projektu

Schemat
Uproszczony schemat e-usług

Prezentacja
Krótka prezentacja e-usług

Dofinansowano ze środków Skarbu Państwa

Dofinansowano ze środków Skarbu Państwa.
Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

DOFINANSOWANIE
8910120,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
68320626,36 zł

baner dla ZSIN II

ZSIN faza II

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) buduje Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorcóww zakresie działań związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach. W fazie II projektu biorą udział powiaty tworzące ZPWP. Realizowany własnymi siłami projekt ma uzupełnić zakres danych pozyskanych w projekcie ZSIN.

Więcej o ZSIN II

baner dla ePUAP

Platforma ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to inicjatywa uwzględniona w po raz pierwszy w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 jako jedno z głównych przedsięwzięć informatycznych, mających na celu budowę elektronicznej administracji w Polsce. Platforma ePUAP to system informatyczny, służący udostępnianiu obywatelom i przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym podstawowych usług drogą elektroniczną. Jedną z usług jest profil zaufany, którego wykorzystanie w projekcie ZPWP jest prawdopodone.

Więcej o ePUAP

baner dla Geoportali GIS Podlasia

GIS Podlasia

Opracowana przy współpracy Województwa Podlaskiego oraz czternastu powiatów, które obecnie tworzą ZPWP, platforma GIS Podlasia udostępnia dane mapowe dla terenu województwa. Prezentowane są dane z zakresu ewidencji gruntów i budynków. W ramach realizowanego projektu zamierza się poszerzyć zakres prezentowanych danych dane GESUT i BDOT powstałe w ramach projektu i otrzymane z projektu ZSIN II. Kolejnym krokiem są e-usługi z wykorzystaniem infrastruktury sprzętowej zakupionej w ramach GIS oraz w miarę możliwości oprogramowania.

Przegladaj portale