Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Związek Powiatów Województwa Podlaskiego

W dniu 30 kwietnia 2015 r. powiaty województwa podlaskiego utworzyły Związek Powiatów Województwa Podlaskiego. Głównym zadaniem Związku są prace związane z budową e-usług powiązaną z cyfryzacją i modernizacją baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

E-usługi zapewnią osobom prywatnych jak również jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, instytucjom i firmom łatwy dostęp do materiałów zasobu geodezyjnego. Oparcie usług o powstałe w procesie modernizacji dane w znaczący sposób podniesie ich jakość.

Wszystkie dane odnośnie przetargów w  zakładce Zamówienia.

Plan zamówień publicznych na rok 2022 w zakładce Dokumenty.

O projekcie

Fisza
Fisza projeku w trybie pozakonkursowym

Wniosek
Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek uaktualniony
Uaktualniony wniosek o dofinansowanie projektu

Schemat
Uproszczony schemat e-usług

Prezentacja
Krótka prezentacja e-usług

Dofinansowano ze środków Skarbu Państwa

Dofinansowano ze środków Skarbu Państwa.
Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

DOFINANSOWANIE
8910120,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
68320626,36 zł
baner dla ZSIN II

ZSIN faza II

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) buduje Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorcóww zakresie działań związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach. W fazie II projektu biorą udział powiaty tworzące ZPWP. Realizowany własnymi siłami projekt ma uzupełnić zakres danych pozyskanych w projekcie ZSIN.

Więcej o ZSIN II

baner dla ePUAP

Platforma ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to inicjatywa uwzględniona w po raz pierwszy w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 jako jedno z głównych przedsięwzięć informatycznych, mających na celu budowę elektronicznej administracji w Polsce. Platforma ePUAP to system informatyczny, służący udostępnianiu obywatelom i przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym podstawowych usług drogą elektroniczną. Jedną z usług jest profil zaufany, którego wykorzystanie w projekcie ZPWP jest prawdopodone.

Więcej o ePUAP

baner dla Geoportali GIS Podlasia

GIS Podlasia

Opracowana przy współpracy Województwa Podlaskiego oraz czternastu powiatów, które obecnie tworzą ZPWP, platforma GIS Podlasia udostępnia dane mapowe dla terenu województwa. Prezentowane są dane z zakresu ewidencji gruntów i budynków. W ramach realizowanego projektu zamierza się poszerzyć zakres prezentowanych danych dane GESUT i BDOT powstałe w ramach projektu i otrzymane z projektu ZSIN II. Kolejnym krokiem są e-usługi z wykorzystaniem infrastruktury sprzętowej zakupionej w ramach GIS oraz w miarę możliwości oprogramowania.

Przegladaj portale