Ogłoszenia

2024.04.02 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Główny Księgowy ZPWP 1/4 etatu Załączniki Wynik
__________________________________________________________________________
2024.03.11 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Główny Księgowy ZPWP 1/4 etatu Załączniki Wynik
__________________________________________________________________________
2022.07.06 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Specjalista ds. administracyjnych Załączniki Wynik
__________________________________________________________________________
2022.03.31 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Sekretarka Załączniki Wynik
__________________________________________________________________________
2022.02.23 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Specjalista ds. administracyjnych Załączniki Wynik
__________________________________________________________________________
2021.11.08 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Specjalista ds. realizacji projektu (1 etat) Załączniki Wynik
__________________________________________________________________________
2021.10.01 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Specjalista ds. administracyjnych Załączniki Wynik
__________________________________________________________________________
2021.03.22 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Główny Księgowy ZPWP Załączniki Wynik
2019.12.02 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Księgowy projektu Załączniki Wynik
__________________________________________________________________________
2019.05.15 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Księgowy projektu Załączniki Wynik
__________________________________________________________________________
2019.04.18 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Specjalista ds.  rozliczania projektu / księgowy projektu Załączniki
__________________________________________________________________________
2019.04.18 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Specjalista ds. administracyjnych Zobacz Załączniki Wynik
__________________________________________________________________________
2019.03.19 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza trzeci nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Księgowy projektu Zobacz Załączniki Wynik
__________________________________________________________________________
2019.03.06 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1. Księgowy projektu Zobacz Załączniki
__________________________________________________________________________
2019.02.14 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1. Księgowy projektu Zobacz Załączniki
__________________________________________________________________________
2018.06.05 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informacja o naborze
1. Główny Księgowy ZPWP Zobacz Załączniki Wynik
__________________________________________________________________________
2018.03.07 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1. Specjalista ds. geodezji Zobacz Załączniki
__________________________________________________________________________
2018.02.20 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1. Specjalista ds. geodezji Zobacz Załączniki
__________________________________________________________________________
2018.02.07 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1. Specjalista ds. geodezji Zobacz Załączniki
__________________________________________________________________________
2018.01.22 Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Informacja o naborze
1. Specjalista ds. geodezji Zobacz Załączniki
2. Inżynier projektu Zobacz Załączniki Wynik
3. Specjalista ds. IT Zobacz Załączniki Wynik
4. Księgowy projektu Zobacz Załączniki Wynik
5. Specjalista ds. prawnych z zakresu geodezji Zobacz Załączniki Wynik
6. Specjalista ds. przetargów Zobacz Załączniki Wynik

O projekcie

Fisza
Fisza projeku w trybie pozakonkursowym

Wniosek
Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek uaktualniony
Uaktualniony wniosek o dofinansowanie projektu

Schemat
Uproszczony schemat e-usług

Prezentacja
Krótka prezentacja e-usług

Dofinansowano ze środków Skarbu Państwa

Dofinansowano ze środków Skarbu Państwa.
Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

DOFINANSOWANIE
8910120,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
68320626,36 zł


baner dla ZSIN II

ZSIN faza II

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) buduje Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorcóww zakresie działań związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach. W fazie II projektu biorą udział powiaty tworzące ZPWP. Realizowany własnymi siłami projekt ma uzupełnić zakres danych pozyskanych w projekcie ZSIN.

Więcej o ZSIN II

baner dla ePUAP

Platforma ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to inicjatywa uwzględniona w po raz pierwszy w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 jako jedno z głównych przedsięwzięć informatycznych, mających na celu budowę elektronicznej administracji w Polsce. Platforma ePUAP to system informatyczny, służący udostępnianiu obywatelom i przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym podstawowych usług drogą elektroniczną. Jedną z usług jest profil zaufany, którego wykorzystanie w projekcie ZPWP jest prawdopodone.

Więcej o ePUAP

baner dla Geoportali GIS Podlasia

GIS Podlasia

Opracowana przy współpracy Województwa Podlaskiego oraz czternastu powiatów, które obecnie tworzą ZPWP, platforma GIS Podlasia udostępnia dane mapowe dla terenu województwa. Prezentowane są dane z zakresu ewidencji gruntów i budynków. W ramach realizowanego projektu zamierza się poszerzyć zakres prezentowanych danych dane GESUT i BDOT powstałe w ramach projektu i otrzymane z projektu ZSIN II. Kolejnym krokiem są e-usługi z wykorzystaniem infrastruktury sprzętowej zakupionej w ramach GIS oraz w miarę możliwości oprogramowania.

Przegladaj portale